Contact

Ons nieuwe adres:
Zoetmanstraat 75
6217 NT Maastricht
Tel. 06 238 654 22 

Ons email adres:
info@stichtingkledingbankusmestreech.nl

Onze openingstijden:

  • Woensdag van 10 – 15 uur
  • Donderdag van 10 – 13 uur

Deze tijden gelden zowel voor het halen als het inbrengen van goederen 

Stichting Kledingbank Us Mestreech is een ANBI.
(een algemeen nut beogende instelling)

Zakelijke gegevens:
De officiële naam is: – Stichting kledingbank Us Mestreech –

Bezoekersadres :
Zoetmanstraat 75,
6217 NT Maastricht
Tel. 06 238 654 22

Vestigingsadres volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Secretariaat Stichting kledingbank us Mestreech:
Zoetmanstraat 75, 6217 NT Maastricht

Website: www.stichtingkledingbankusmestreech.nl

Fiscaal nummer Belastingdienst : 865800078
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: KvKnr: 91870380

Per 1 april 2024 heeft Stichtingkledingbank us Mestreech
een nieuw Bankrekeningnummer IBAN: NL42INGB0105985538

Bankrekeningnummer IBAN : NL53RABO0303497939
wordt per 1 april 2024 op geheven!

Bestuursleden per 2 november 2023:
Bestuurssamenstelling :
A.P.M. Meij – Welie, voorzitter
W.G.J. Lousberg, penningmeester
E.H.C.E. Honée, secretaris

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, zij krijgen geen beloning voor hun positie of werkzaamheden. De stichting kent geen directie. Voor een beperkt aantal functies binnen de stichting wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt binnen de daarvoor geldende fiscale regels. Alle overige functies worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.

Beleidsplan:

                                                                                                       Scroll naar boven